Hire Private Investigator Illegal ???

Private investigators are a profession despite being licensed in the world, but in Vietnam there is still no legal framework for this profession. Therefore, for Clients who want to hire private invest…

Nghề Thám tử và “khoảng hở” pháp lý

Theo ông Đỗ Ngọc Anh – Giám Đốc Văn phòng thám tử VDT cho biết : khá nhiều Công ty thám tử “chui” không có phép, không bị quản lý nhưng vẫn hoạt động và hoạt động kiểu “ngoài luồng” đã ảnh hưởng…

NGHỀ THÁM TỬ: KẺ GHÉT, NGƯỜI KHEN

NGHỀ THÁM TỬ: KẺ GHÉT, NGƯỜI KHEN Trước đây, thuật ngữ “ thám tử ” dường như còn khá mới mẻ và xa lại với nhiều người Việt Nam. Người ta thường hay nghĩ không tốt về nghề này, thậm chí còn cho rằng th…

Đạo đức nghề nghiệp thám tử

Công ty Thám tử  VDT – Đạo đức nghề thám tử Khổng Tử từng nói: “ Nhà vua nếu cai trị đất nước bằng các luật lệ và kỷ cương được đảm bảo công bằng thông qua những hình phạt thì người dân sẽ ý thức trốn…