Hire Private Investigator Illegal ???

Private investigators are a profession despite being licensed in the world, but in Vietnam there is still no legal framework for this profession. Therefore, for Clients who want to hire private invest…

Detective work and “legal”

According to Mr. Do Ngoc Anh – Director of Detective Agency VDT said: quite a number of detective companies "under the" not allowed, not managed but still operate and operate outside t…

NGHỀ THÁM TỬ: KẺ GHÉT, NGƯỜI KHEN

NGHỀ THÁM TỬ: KẺ GHÉT, NGƯỜI KHEN Trước đây, thuật ngữ “ thám tử ” dường như còn khá mới mẻ và xa lại với nhiều người Việt Nam. Người ta thường hay nghĩ không tốt về nghề này, thậm chí còn cho rằng th…

Đạo đức nghề nghiệp thám tử

Công ty Thám tử  VDT – Đạo đức nghề thám tử Khổng Tử từng nói: “ Nhà vua nếu cai trị đất nước bằng các luật lệ và kỷ cương được đảm bảo công bằng thông qua những hình phạt thì người dân sẽ ý thức trốn…