Business Registration Certificate
 


Management Team

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÁM TỬ VDT : ĐỖ NGỌC ANH

Thạc sĩ Luật

Chuyên viên Thừa Phát Lại

Luật sư ( Đoàn luật sư TP Hà Nội )

Thành viên sáng lập Công ty Thám Tử VDT


TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC : PHẠM THỊ CHÂU LOAN

+ Cử nhân kế toán

+ Điều tra viên

+ Chuyên viên tư vấn tâm lý

+ Số năm kinh nghiệm : 07 năm


TRƯỞNG CHI NHÁNH : HOÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

+ Cử nhân luật

+ Nguyên cán bộ tư pháp UBND Huyện Thạch Thành – TP Thanh Hóa